Перейти до основного вмісту

Видобуток

ВИДОБУТОК БУРШТИНУ У ВОЛИНСЬКІЙ ОБЛАСТІ

ВИДОБУТОК БУРШТИНУ

02.02.2017 року Комунальне підприємство «Волиньприродресурс» Волинської обласної ради отримало від Державної служби геології та надр України за погодження Міністерство екології та природних ресурсів України 4 спеціальні дозволи №6172, №6173, №6174, №6175 на користування надрами з метою видобування бурштину терміном на 20 років.

26420 ,114 тонн
Видобуто бурштину
14 667,280 кг бурштину видобуто в 2023 році
88%
4 710,430 кг бурштину видобуто в 2022 році
29%
4 836,543 кг бурштину видобуто в 2021 році
30%
2 061,521 кг бурштину видобуто в 2020 році
13%
Ефективний та відповідальний видобуток бурштину передбачає дотримання екологічних стандартів та правових норм

Етапи видобутку бурштину

1. Геологічна розвідка

Проведення геологічної розвідки шляхом буріння, шурфіння, проходки розвідувальних траншей, канав. Картування території проведення робіт, опис та лабораторний аналіз зразків розкриву порід для пошуку промислових покладів бурштину.

2. Підготовчі роботи

Після комплексу геолого-розвідувальних робіт на перспективних територіях вільних від лісових насаджень проводяться роботи шляхом зняття та збереження поверхневого шару ґрунту, який по завершенню робіт повертається назад.

3. Видобуток бурштину

Проводення поетапного розкриву порід з подальшим відновленням шарів їх первісного залягання. Застосування різних методів видобутку, які можуть включати екскаваторний, гідромеханізований або комбінований варіанти видобутку, в залежності від обводненості території. 

4. Первинна обробка та сортування

Вилучений бурштин перемивається від глини та піску, сортується за фракцією та групою якості згідно класифікатора Державного гемологічного центру Міністерства фінансів України ДКДК ISSN 2079-1186, вересень 2022 року.

5. Екологічний контроль та рекультивація

Проведення екологічного моніторингу для аналізу наявності впливу видобутку на довкілля. Заходи з гірничо-техніної та біологічної рекультивації території після завершення видобутку.

6. Реалізація видобутого бурштину

Реалізація на внутрішньому та міжнародних ринках згідно довідника цін класифікатора Державного гемологічного центру Міністерства фінансів України ДКДК ISSN 2079-1186, вересень 2022 року.

Геологічна розвідка є основним етапом, який визначає промисловий потенціал тієї чи іншої території для подальшого промислового освоєння – видобутку бурштину. Задля виявлення покладів бурштину проводиться комплекс з геологорозвідувальних робіт згідно інструкцій та проєктних рішень, враховуючи техніко-економічні показники доцільності розкриву та промислової експлуатації тієї чи іншої території.

Далі проводиться детальне геологічне картування території та її дослідження. На обраних ділянках проводиться розвідка для відбору зразків породи. Проведення геофізичних досліджень супроводжується бурінням, шурфінням, проходкою розвідувальних траншей і канав. Розвідка відбувається з застосованням сучасних засобів польових досліджень: аерофотозйомки території, використання георадара, бурової та видобуної техніки тощо. Застосовані засоби розвідки забезпечують можливість детального вивчення територій для виявлення промислових покладів бурштину з врахуванням економічної доцільності їх розробки. 

На основі отриманих даних проводиться оцінка наявності покладів бурштину  враховуються фактори, такі як глибина залягання, складність видобування, потенційні геологічні ризики та економічна складова видобутку. Основне завдання геологічно-розвідувальних робіт  вибір найбільш оптимальної території, методу видобутку та визначення його економічної доцільності. 

Окресливши промислові поклади та підготувавши території для видобування, на освоєння нових кар'єрів залучаються додаткові робітники (місцеві жителі громад), що дозволяє регулярно збільшувати кількість робочих місць та надходжень до бюджетів територіальних громад, що відіграє важливу соціально-економічну складову їхнього розвитку шляхом сплати податку на прибуток, ПДФО та ренти.

Безпека кожного працівника на місці видобутку є пріоритетним завданням. Працівники перед прийняттям на роботу проходять усі відповідні навчання за напрямком «Робітник на геологічних роботах» та вивчають Правила охорони праці під час розробки родовищ корисних копалин відкритим способом та супутніх професійних інструкцій, які відносяться до робіт підвищеної небезпеки в гірничодобувній галузі. 

На місці видобутку суворо дотримуються всіх встановлених стандартів безпеки, що забезпечує захист здоров’я та життя персоналу. Регулярні перевірки здоров'я працівників та технічного стану обладнання проводяться для підтримки безпечних умов праці.

Видобуток бурштину здійснюється із застосуванням передових технологій для забезпечення найефективнішого та якомога менш шкідливого для довкілля добування. КП співпрацює з екологами, геологами та іншими фахівцями для оптимізації процесів видобутку та мінімізації його впливу на навколишнє середовище. Також підприємство дбає про інтереси та добробут місцевих громад і забезпечує їхнє врахування у процесі добування.

Після завершення процесу видобутку бурштин проходить кілька важливих етапів, перш ніж буде готовий до реалізації на внутрішньому та міжнародному ринках, а саме:

  • очищення корисної копалини від бруду та інших решток за допомогою промивки водою без використання хімічних реагентів;
  • сортування бурштину за розміром та якістю.

Вилучений у процесі промивки бурштин-сирець сортується за фракцією, класифікується (згідно Класифікатора Державного Гемологічного Центру Міністерства фінансів України ДКДК ISSN 2079-1186, вересень 2022 року) за якістю та відправляється на відповідне зберігання в спеціально обладнанні складські приміщення.

Добуті корисні копалини зберігаються на складах у належних умовах (відповідно до Закону України «Про державне регулювання видобутку, виробництва і використання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння та контроль за операціями з ними»).

Якісне сортування дозволяє конкурувати на складному ринку та привертати увагу покупців. 

Усі операції видобутку та сортування бурштину відбуваються під пильною охороною та відеонаглядом, усі виробничі та складські приміщення обладнанні камерами відеонагляду задля забезпечення безпеки на всіх етапах робіт.

Контакти

Київський майдан, 9, м. Луцьк, Волинська область, Україна, 43027

volynpryrodresurs@gmail.com

+380 67 311 22 11